هدایت

معارف اسلامی

هدایت

معارف اسلامی

۱۶ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰


قسمت چهارم -امربه معروف ونهی ازمنکر

ارزش کارهای خوب

اگرجهادفی سبیل الله ویاامربه معروف ونهی ازمنکرمی کنیدواگرعبادت خداراانجام می دهیدهمه اینها کارهای خوب است ،این کارها ازهمه اموری که به ذهن انسان بگذرد،مثل مال وفرزندوجاه ومقام ودیگرارزشهای گوناگون بهتراست .فرمایشات حضرت آیت الله خامنه ای درآغازدرس خارج فقه مورخه 74/6/14

یکی ازعوامل بقای اسلام ،امربه معروف ونهی ازمنکراست

عوامل بقارادراسلام مشاهده کنید،یکی ازعوامل بقا،همین عاشورااست،یکی ازعوامل بقا،امربه معروف ونهی ازمنکراست ،بدیهی است که درجامعه ،فسادبوجودمی آید،هیچ اجتماع بشری نیست که درآن ،فسادبوجودنیاید،این فساد،چگونه بایدبرطرف شود؟بعضی کسان ،تاچشمشان به مظاهرفسادمی افتد،می گویند:پس مسولین کجایندکه بیایندوفسادراازبین ببرند؟غالبا فسادی راکه به چشم می بینندفریادبرمی آورندوسراغ ازمسولین می گیرند.اما آن فسادی که به چشم دیده می شود،خیلی کوچکترازفسادهایی است که باچشم ظاهری درکوچه وبازاروخیابان نمی شوددید.کسانی که واردند،می دانندومی فهمندکه فسادهای کلان ،اغلب ازدیده هاپنهان است ،لذا،محیط جامعه بایدبه گونه ای باشدکه اگردرآن فسادی پدیدارشد،فرصت رشدپیدانکند،وزودازبین برود،مثل جریان های عظیم آب .محیط جامعه ،بایداین گونه باشد،بایدچنان ذلال باشدکه اگرکسی قطره فسادی هم درآن چکاند،خودجامعه ،آن راهضم کندوازبین ببرد.چگونه امکان پذیراست ؟باامربه معروف ونهی ازمنکر،وبادعوت به خیر،قرآن می فرماید:ادع الی سبیل ربک بالحکمه حکمت ،حکمت ،حکمت ،اندیشه مستحکم راتعبیربه حکمت می  کنند،حکمتی که انبیاء به آن ممتازندوازآن بندگان برگزیده وصالح است .همان فکرمستحکمی است که هیچ ابزارعقلانی نمی تواندآن رانفی کندوازبین ببرد،هیچ استدلال وتجربه ای هم نمی تواندآن راخنثی کند.بااین همه ،اگردرجامعه ،به دستوراسلام وفرموده قرآن عمل شود،هیچ کدام ازابزاروعوامل فساد،نمی تواندکمترین اثری بکند،به معنای دقیق تر،توجه ازجوانب مختلف وامربه معروف ونهی ازمنکر،نمی گذارددشمن پیروزشود،این است که جامعه اسلامی ،یک جامعه ماندگاراست .دیدارمقام معظم رهبری باروحانیون ومبلغان درآستانه ماه محرم مورخه 75/2/26 

ادامه دارد...

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


قسمت سوم

معروف رامنکرومنکررامعروف می کنند

امروزهم ازاین جهت سالگردولادت نبی اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم) مهم است که توجه کنیم دنیا ،هم ازلحاظ علمی جلو وپیشرفته است وهم ازلحاظ اخلاقی بشدت درحضیض است،کاردنیابه جایی رسیده است که قدرتهای زورگوی عالم ،جلوچشم مردم دنیا ،معروف رامنکرومنکررامعروف می کنند.به نظرمن ،درعالم فسادوتباهی بشریت ،هیچ چیزدیگربالاترازاین نیست،اینکه پیامبراسلام -طبق روایت-فرمودندکسانی پیداخواهندشدکه امربه منکرمی کنند و نهی ازمعروف ومردم که تعجب کردندفرمود: منکرمعروف خواهدشدانسان احساس می کندکه امروزهم دردنیا دارد،چنین وضعی رادست قدرت مادی استکباری لجام گسیخته متکبرمتفرعن زورگوی استکباربه وجودمی آورد.روراست به مردم دروغ می گویندواین دروغ رایک کارمقدس می شمارندظلم راتشویق می کنند،وظالم رابه خاطراین ظلم ،ذیحق به حساب می آورندمظلوم رانکوهش می کنندوتوی سرمظلوم می زنند،این توی سرمظلم زدن را،یک کارخوب به شمار می آورند.

بیانات مقام معظم رهبری دردیدارمسولان وقشرهای مختلف مردم درروزولادت پیامبراکرم وامام جعفرصادق علیه السلام درمورخه 72/6/14

ادامه دارد...

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


حقوق رهبر انقلاب به روایت اطرافیان

تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۲

حجتالاسلام احمد مروی:برای حضرت آقا هم نذورات زیاد میآید که نذر شخصی آقا میکنند؛ که آقا، زندگیشان عمدتا از همین نذورات اداره میشود و از بیتالمال و از دفتر، استفاده نمیکنند. از وجوهات که اصلا هیچ استفاده نمیکنند. عمدتا همین نذورات است.
به گزارش مشرق، حجت
الاسلام رحیمیان از اعضای سابق دفتر امام و رهبری، در گفتوگو با پنجره، با اشاره به سطح زندگی بسیار ساده امام خمینی (ره) و آیتالله خامنهای (مد ظله العالی)، گفت: چند وقت پیش، در یکی از سخنرانیها، برای مردم از لزوم ساده زیستی مسئولان صحبت میکردم که در انتهای مراسم یکی از حاضرین از من پرسید که رهبر انقلاب چقدر حقوق میگیرد؟ عرض کردم ایشان از حداقل نذورات استفاده می کنند.
روز بعد در مواجهه با مقام معظم رهبری، ضمن شرح ماجرا از ایشان پرسیدم چقدر حقوق بابت کار رهبری می
گیرند؟ پاسخ آقا برای بنده بسیار قابل تامل بود. ایشان با نهایت تواضع فرمودند: «مگر من کاری میکنم که بابت آن حقوق بگیرم؟»
این اظهارات در شرایطی است که حجم مسئولیت
ها و فعالیتهای ایشان بر کسی پوشیده نیست.
همچنین حجتالاسلام احمد مروی، معاون ارتباطات حوزهای دفتر مقام معظم رهبری، درباره تامین مالی زندگی رهبر انقلاب، میگوید:
اداره
زندگی ایشان عمدتا،ً یعنی آنقدر که من اطلاع دارم که تا حدی دقیق است، بیشتر، از نذوراتی است که مردم در مورد حضرت آقا انجام میدهند؛ نذورات میآید؛ برای امام هم خیلی نذورات میرفت. برای حضرت آقا هم نذورات زیاد میآید که نذر شخصی آقا میکنند؛ که آقا، زندگیشان عمدتا از همین نذورات اداره میشود و از بیتالمال و از دفتر، استفاده نمیکنند. از وجوهات که اصلا هیچ استفاده نمیکنند. عمدتا همین نذورات است.
روایت حدادعادل از سطح زندگی رهبر انقلاب:
دکتر غلامعلی حداد عادل که اخیرا بعد از ماجرای افشای فیش
های نجومی، میزان حقوق خود را منتشر کرده است، در تشریح ماجرای ازدواج دخترش با فرزند مقام معظم رهبری میگوید: آن زمان دخترمان دیپلم گرفته بود و کنکور هم شرکت کرده بود. پس از مقدمات کار، یک روز پسر آقا و مادرش با یک قواره پارچه بهعنوان هدیه برای عروس آمدند و صحبت کردیم و پس از رفتن آقا مجتبی، نظر دخترم را پرسیدم، ایشان موافق بودند.

بعد از چند روز خدمت آقا رفتیم. آقا فرمودند: «آقای دکتر، داریم خویش و قوم می
شویم». گفتم: «چطور؟» گفتند: «خانواده آمدند و پسندیدند و در گفتوگو هم به نتیجه کامل رسیدهاند، نظر شما چیست؟» گفتم: «آقا! اختیار ما دست شماست». آقا فرمودند: «نه! شما، دکتر و استاد دانشگاهید و خانمتان هم همینطور. وضع زندگی شما مناسب است، اما زندگی من اینطور نیست. اگر بخواهم تمام زندگیام را بار کنم، غیر از کتاب هایم، یک وانت­بار میشود. اینجا هم دو اتاق اندرون و یک اتاق بیرونی است که آقایان و مسئولان در آنجا با من دیدار میکنند. من پول ندارم خانه بخرم. خانه­ای اجاره کردهایم که یک طبقه مصطفی و یک طبقه هم مجتبی زندگی میکنند. شما با دخترت صحبت کن که خیال نکند حالا که عروس رهبر میشود، چیزهایی در ذهنش باشد. ما اینطور زندگی میکنیم. اما شما زندگی نسبتا خوبی دارید. حالا اگر ایشان بخواهد وارد این زندگی شود، کمی مشکل است. مجتبی، معمم هم نیست. میخواهد قم برود و درس بخواند و روحانی شود. همه اینها را به او بگو بداند».
هم چنین محمد حسین صفارهرندی وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره چگونگی مایحتاج رهبری در خاطره‌ای می‌گوید: رهبر انقلاب اوایل سال ۷۰ به آقای هاشمی گفته بودند که زندگی مردم دارد خیلی سخت می‌شود و گرانی‌ها طاقت مردم را بریده است. من با ادامه سیاست‌هایی که منجر به فقیرتر شدن مردم می‌شود، موافق نیستم. (آن موقع سیاست‌هایی را در قالب حذف یارانه‌ها دنبال می‌کردند)
رهبر انقلاب فرمودند: من مخالفم.
آقای هاشمی گفته بودند یک عده‌ای می‌آیند جوسازی می‌کنند و به شما می‌گویند. شما قبول نکنید. این‌طورها نیست. وضع مردم خوب است.
رهبر انقلاب می گویند: این چیزی که می‌گویم از اینجاست که خانواده خودم برای خرید می‌روند و یافته‌های خودمان است؛ این‌طور نیست که کسی برای ما خبر آورده باشد. فرزند من و خانواده من خودشان می‌روند و خودشان خرید می‌کنند. نان می‌خرند. ماست می‌خرند و می‌فهمند که قیمت امروز نسبت به دیروز عوض‌شده است.
برخی از آقایان مسئول هستند که سال تا سال قیمت و نرخ‌ها دستشان نیستند برای این‌که هیچ‌وقت، تو هیچ مغازه‌ای پیدایشان نشده است و در زندگی عموم مردم نیستند و معلوم است که با این وضع خبردار نیستند. بعضی وقت‌ها برخی خبرنگارهای زرنگ رسانه‌ای هم هستند که گاهی اوقات سؤال می‌کنند که فلان چیز الآن چه قیمتی دارد و طرف مسئول هیچ‌چیز نمی‌داند.

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


کسی که برای بهبودهزینه نکندهزینه شکست راپرداخت میکند.

هرچه اطلاعات بیشتری داشته باشیم ازبالاترنگاه می کنیم آنگاه مشکلات کوچکتربه نظرمی رسند.

آنکه نفس خودرابالاتروبرترازآنچه که هست داند،هرگزبه سرحدکمال نرسد.

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


دوحادثه غم انگیز 

امسال درماه شوال 2حادثه غم انگیز مقارن گردیدکه هردوحاکی ازدوجنایتی بودکه توسط دورژیمی که دست نشانده وعامل انگلیس بودندصورت گرفت یکی درسال 1344 هجری قمری که تخریب بناهای اسلامی وقبورمطهرامامان معصوم دربقیع توسط وهابیان خبیث تکفیری انجام شد که ذیلا توضیحاتی داده می شودو دیگری درسال 1314 حدود81 سال قبل که صدها نفرکه آمارحداقلی آن 600تا3000 نفرذکرشده است توسط عمال چکمه پوش رضا خانی درمسجدگوهرشادبه خاک وخون کشیده شدندفقط گناهشان این بودکه ازحریم عفاف وحجاب دفاع کردند ورضا خان میرپنج این دست نشانده انگلیس می خواست درایران کشف حجاب راحاکم نمایدچون این واقعه در21تیرماه سال 1314 هجری شمسی اتفاق افتاد در ایران اسلامی 21 تیرماه سالروزملی عفاف وحجاب نام گرفته است. 

اماجنایت آل سعودوهابی تکفیری درسال 1344 هجری قمری حدود91سال قبل هنگامی که وهابی هادرحجاز به قدرت رسیدنددریک حرکت هماهنگ ناپخته ،تمام بناهای تاریخی اسلامی رابه بهانه شرک ویابدعت ویران کرده ،وباخاک یکسان نمودند.ولی جرات نکردندبه سراغ قبرمطهرپیغمبراکرم (صلی الله علیه وآله وسلم)بروندمباداعموم مسلمین برضدآنهاقیام کنندوبه اصطلاح این مخالفان تقیه ازدیگرمسلمانان تقیه کردند.

به هرحال ،حیات امت هاباامورگوناگونی گره خورده است که یکی ازآنهاحفظ میراث های فرهنگی وآثارعلمی دینی است وبانهایت تاسف سرزمین وحی به خصوص مکه ومدینه براثرسوء تدبیرمسلمانان به دست یک جمعیت عقب افتاده وکج سلیقه ومتعصب افتادوارزشمندترین میراث های فرهنگی اسلام بابهانه های واهی وبسیارسست بربادرفت ،میراث هایی که هرکدام یادآوربخش های مهمی ازتاریخ پرافتخاراسلام بود.

تنهاقبورامامان وبزرگان  خفته دربقیع ازمیان نرفت ،بلکه این قوم هرجا اثری گرانبهاازتاریخ اسلام یافتندآن راازمیان بردندوازاین رهگذرخسارات غیرقابل جبرانی دامان مسلمین راگرفت .

امیدواریم باظهورمنجی عالم بشریت حضرت بقیه الله الاعظم  امام زمان علیه السلام به حیات کثیف وننگین این ازخدابی خبران خاتمه یابدومکه ومدینه ازلوث وجودپلیدشان آزادگردد.آمین یارب العالمین

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


قسمت دوم

امربه معروف ،مثل نمازواجب است

امربه معروف هم مثل نمازواجب است علی علیه السلام درخطبه نهج البلاغه می فرمایدومااعمال البرکلها والجهادفی سبیل الله عندالامربالمعروف والنهی عن المنکرالاکنفثه فی بحرلجی یعنی امربه معروف ونهی ازمنکردرمقیاس وسیع وعمومی خود،حتی ازجهاد بالاتراست ،چون پایه دین رامحکم می کند،اساس جهادراامربه معروف ونهی ازمنکراستوارمی کند.سخنان مقام عظمای ولایت دردیدارفرماندهان گردانها ودسته های عاشورای نیروهای مقاومت بسیج سراسرکشوردرسالروزشهادت امام سجادعلیه السلام71/4/22

امروزجنگ ،فقط جنگ نظامی نیست

امروزعلیه ما،تهاجم نظامی نیست ،درهشت سال جنگ تحمیلی ،دشمن علنا باما صف آرایی داشت،عراق بود.اما پشت سرعراق ،ناتوبود،پشت سرعراق ،همه مرتجعین بودند.این رامادرتمام طول هشت سال جنگ ،بارهاگفتیم خیلی هاحاضرنبودندباورکنند.ولی همان کسانی که عراق رادراین مدت تجهیز کردند،امروزدارنداعتراف می کنند.جنگ ،جنگی نظامی بود،درحقیقت همه دنیای استکباروکفر،بااسلام وجمهوری اسلامی ،مبارزه می کرد.امروزفقط جنگ نظامی نیست ،اماهمه تهاجمای دیگر،باشدت کم سابقه ای وجوددارد.درمقابل این تهاجم ،این جامعه اسلامی،بایدزنده ،هشیار،آسیب ناپذیر،پرامید،آماده ضربه زدن ،به صورت یک موجودزنده مقاوم ،بماندومقاومت کند.این چگونه ممکن است،این است که بنده موضوع امربه معروف ونهی ازمنکررامطرح کردم .

موضوع امربه معروف ونهی ازمنکرکه موضوع جدیدی نیست .این ،تکلیف همیشگی مسلمانان است.جامعه اسلامی ،باانجام این تکلیف زنده می ماند.قوام حکومت اسلامی ،باامربه معروف ونهی ازمنکراست.که حسین بن علی علیه السلام فرمود:اگراین کار نشود، آن وقت لیسلطن الله علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فلایستجاب لهم قوام حکومت اسلامی وبقای حاکمیت اخیار،به این است که درجامعه ،امربه معروف ونهی ازمنکرباشد.امربه معروف فقط این نیست که ما،برای اسقاط تکلیف ،دوکلمه بگوییم .بیانات مقام معظم رهبری دردیدارعلماوروحانیون درمورخه 71/5/7

ادامه دارد...

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


21تیرماه؛ روز ملی حجاب و عفافحجاب, روز حجاب و عفاف, 21 تیر روز عفاف و حجاب

 

21 تیر سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب به عنوان روز حجاب نامگذاری شد

 

21 تیرماه؛ روز حجاب و عفاف

پایبندی بانوان به حجاب، آنان را در رسیدن به مدارج عالی معنوی کمک می کند و از سقوط به پرتگاه هایی که در سر راه آنان قرار دارد مانع می شود.

نامگذاری روز حجاب و عفاف

بیست و یکم تیرماه سالروز قیام مردم مشهد علیه کشف حجاب به عنوان روز عفاف و حجاب نامگذاری شده است. روزی که دژخیمان رضاخان مردم معترض به کشف حجاب را درمسجد گوهرشاد به خاک و خون کشید.

 

توطئه‌ی کشف حجاب

یکی از پلیدترین توطئه‌های دشمنان اسلام در تاریخ معاصر، توطئه‌ی کشف حجاب است. رضا‌خان- که با طرح کودتای سوم اسفند 1299 و با حمایت و هدایت انگلیسی‌ها بر سر کار آمد- درصدد اجرای تز اسلام‌زدائی و جایگزینی ارزش‌های لیبرالیستی در جامعه بود. از مهم‌ترین جلوه‌های این طرح، پدیده‌‌ی کشف حجاب بود. برای آماده ساختن زمینه‌ی کشف حجاب، مجلس، در ششم دی‌‌ماه 1307 قانون متحدالشکل نمودن البسه را تصویب کرد که بر اساس آن، پوشیدن کت و شلوار و کراوات و کلاه فرنگی، برای مردان الزامی شد.

 

تلاش‌های رضا‌خان، باعث شد تا عده‌ای از زنان غرب‌زده، به‌ویژه زنان درباری و دولتمردان، به صورت بی‌حجاب یا بدحجاب، در مجامع و معابر عمومی ظاهر شوند و مردم نیز تحت تأثیر اختناق و ظلم رضاخانی، حساسیت لازم را از خود نشان ندادند.

 

در سال 1313 رضا‌خان عازم ترکیه شد و با مشاهد‌ی تغییراتی که رژیم لائیک ترکیه به رهبری مصطفی‌‌کمال‌آتاتورک در جهت غربی کردن جامعه‌ی مسلمان ترکیه اجرا کرده بود، تحت تأثیر قرار گرفت و شدیدتر از گذشته، در راستای اسلام‌زدائی و به‌ویژه حجاب‌زدائی گام برداشت. در بهمن 1313، در افتتاح دانشگاه تهران، به دختران دستور دادند که بدون حجاب به تحصیل مشغول شوند.

 

به بهانه تمدن
رضاشاه در 11 آذر 1314 به محمود جم که در پی استعفای فروغی از سمت نخست وزیری جایگزین وی شده بود گفت: «این چادر چاقچورها را چطور می شود از بین برد؟ نزدیک دو سال است که این موضوع، سخت مرا به خود مشغول داشته است؛ خصوصاً از وقتی که به ترکیه رفتم و زن های آنها را دیدم، دیگر از هرچه زن چادری است بدم آمده است. اصلاً چادر و چاقچور دشمن ترقی و پیشرفت مردم است...».


وزیر گفت: اگر شخص اعلی حضرت همایونی پیش قدم شوند، مردم همه تأسی خواهند کرد؛ که از قدیم گفته اند: «الناس علی دین ملوکهم»، شاه پس از شنیدن سخنان او چند لحظه تأمل کرد و در حالی که به نظر می رسید قبلاً در این زمینه هماهنگی شده است، پاسخ داد: بسیار خُب! دیگران که اقدام نمی کنند، منِ پیرمرد حاضرم جلو بیفتم و سرمشق شوم!

 

گوهرشاد در خون
رضاشاه در آغاز اجرای برنامه های ضداسلامی خود، دستور داد درشکه چی های مشهد و رفتگران تهران کلاه شاپو (کلاه تمام لبه فرنگی) بر سر گذارند. اجرای این برنامه از ابتدا خرداد 1314، علاوه بر شایعات مربوط به کشف حجاب، در مشهد تلاطمی ایجاد کرد. سرانجام آیت الله قمی پس از مشورت با تعدادی از رجال و روحانیان، برای جلوگیری از کشف حجاب و استفاده از کلاه شاپو، در 9 تیر 1314 به تهران سفر کرد.

 

محاصره محل اقامت ایشان در شهر ری از سوی حکومت، یکی از عوامل اصلی خشم و خروش مردم مشهد گردید و به کشتار بیرحمانه در مسجد گوهرشاد در 21 تیرماه انجامید. آیت الله قمی مدتی پس از این کشتار، به عتبات عالیات تبعید شد و مأموران شهربانی درصدد دستگیری دوستداران ایشان از جمله شیخ محمدتقی بهلول برآمدند. شیخ محمدتقی بهلول برای پیگیری اوضاع و جویا شدن از احوال شیخ قمی به مشهد رفته بود که مأموران شهربانی، در پی مداخله زائران و خدام برای فراری دادن وی، او را در صحن کهنه زندانی کردند. ولی مردم در صحن جمع شدند و با حمله به مأموران، ایشان را آزاد کردند.

 

بهلول به مسجد گوهرشاد رفت و در آنجا به مبارزه خود ادامه داد. با اینکه شهربانی چندین بار وارد عمل شد و حکم متفرق شدن مردم را داد، نتیجه ای نگرفت تا اینکه به درخواست استاندار، فرمانده لکشر، مأموریت را به هنگ پیاده داد و آنها اطراف مسجد و حرم را محاصره کردند و تعداد زیادی از زوار (دو هزار نفر) را به قتل رساندند.

 

به جرم عفاف
در دوران کشف حجاب، بسیاری از بانوان که نمی خواستند بدون حجاب خارج شوند، در خانه ها ماندند و عده ای فقط شب ها رفت و آمد می کردند و در برخی خانه ها به ناچار حمام ساخته شد. کسانی هم که امکانات بیشتری داشتند، فرار را بر قرار ترجیح دادند و ترک دیار کردند.

 

فواید حجاب, روز حجاب و عفاف, 21 تیر روز عفاف و حجاب

 

حجاب باعث حفظ بنیان خانواده بوده و نبودش باعث فحشا و تزلل خانواده است

 

حجاب و عفت
دو واژه‌ی «حجاب» و «عفت» در اصل معنای منع و امتناع مشترک‎اند. تفاوتی که بین منع و بازداری حجاب و عفت است، تفاوت بین ظاهر و باطن است؛ یعنی منع و بازداری در حجاب مربوط به ظاهر است، ولی منع و بازداری در عفت، مربوط به باطن و درون است؛ چون عفت یک حالت درونی است، ولی با توجه به این که تأثیر ظاهر بر باطن و تأثیر باطن بر ظاهر، یکی از ویژگی‌های عمومی انسان است؛ بنابراین، بین حجاب و پوشش ظاهری و عفت و بازداری باطنی انسان، تأثیر و تأثّر متقابل است.

 

بدین ترتیب که هرچه حجاب و پوشش ظاهری بیش‌تر و بهتر باشد، این نوع حجاب در تقویت و پرورش روحیه‌ی باطنی و درونی عفت، تأثیر بیش‌تری دارد؛ و بالعکس هر چه عفت درونی و باطنی بیش‌تر باشد باعث حجاب و پوشش ظاهری بیش‌تر و بهتر در مواجهه با نامحرم می‎گردد.

 

آثار و اهمیت حجاب
موفقیتهای معنوی: حجاب بالهای فرشته های زمین است ، زن پوشیده از بین خود و خدای خود ، خداوند را برگزیده است و از بین احکام دین و خواسته های نفس به احکام دین رو کرده است.

 

مصونیت وآرامش زن : زنی که دیده نشود مورد طمع قرار نمی گیرد امنیت و آرامش خاطر از آثار بارز حجاب اسلامی است انسان در پناه محافظ، احساس آرامش بیشتری دارد پوشش دینی نیز نگهبان زن از نگاههای آلوده و آسیبهای احتمالی است که به زن مصونیت و آرامش می بخشد و هر چه این پوشش کاملتر گردد درصد امنیت وحفاظت آن بالاتر می رود.


سلامت و زیبایی : حجاب اسلامی تجلی زیبایهای معنوی زن است بدون شک حجاب دینی ، زن را از آفات و بیماریهای بسیاری بیمه می کند ومی تواند طراوت وجمال او را پایدار سازد. زحمت حجاب حق بیمه ای است که زن برای حفظ آرامش و سلامت آرامش خود می پردازد زیرا حجاب پرده ای است که از ورود تیرهای نگاه  سخنان بیهوده ومشکلات دیگر به درون محیط امن او جلوگیری می کند زن بی حجاب آسیب پذیر است وقتی که زن از حجاب دینی خود خارج میگردد آفات فراوانی سلامت اورا  از بین می برد . حجاب زن را پاینده تر ، سالمتر وپاکیزه تر نگاه می دارد.

 

کاهش مفاسد : پوشیدگی زنان و رفتار متین جوانان در اجتماع همواره سدی محکم در برابر وسوسه های شیطانی بوده است. مقایسه آمار جنایات جنسی در جامعه نشان می دهد که زنانی که دارای پوشیدگی و محجب هستند نقش مهمی در کاهش مفاسد اجتماعی دارند زیرا بسیاری از جنایات جنسی، با عفت و پاکدامنی جوانان و حجاب زنان از بین می رود. وقتی که عفت در نگاه و رفتار و کردار وجود داشته باشد تحریکات جنسی هیجانات و عشقهای کاذب که بسیاری از جوانان را گرفتار کرده است نیز از میان می رود وسلامت اخلاقی نیز برجامعه حاکم می شود.

 

حفظ بنیان خانواده :حجاب باعث حفظ بنیان خانواده بوده و نبودش باعث فحشا و تزلل خانواده است. یکی از دلایل کاهش تمایل جوانان به تشکیل خانواده به دلیل  زیاد شدن زنان بی حجاب و بی بند و بار و آرایش کرده و عشوه گر است؛ چرا که زنان رنگارنگ و آرایش کرده در همه جا حاضر بوده و مردان با دیدن و ارضاء شدنشان کمتر به تشکیل خانواده فکر کرده و تصور می کنند با ازدواج خود را محدود خواهند کرد.

 

زنان با حجاب خود هم در تحکیم خانواده شخصی خود نقش دارند و هم در تحکیم خانواده دیگران. اما نقش آن ها در تحکیم خانواده خود، به این لحاظ است که اعتماد شوهر را به پاکی خود جلب می کنند. اما نقش آنها در تحکیم خانواده دیگران، مردان دیگر از تمتعات خارج از خانواده محروم می باشند لذا به همسران خود بیشتر توجه می کنند.

 

از سوی دیگر رعایت پوشش اسلامی از سوی زنان در برابر مردان یکی از مولفه های سامان دهنده روابط سالم زن و مرد در اجتماع است و زنان را از صورت کسانی که خواسته یا نا خواسته رقیبانی در برابر همسر مردان قرار می گیرند و مردان را به خود و زیبایی های خود می خوانند ، خارج می کند و جاذبه های همسران را برای یکدیگر و درون خانواده نگه می دارد و باعث پدید آمدن جاذبه های بیشتر همسران برای یکدیگر می شود و از این راه به استواری بنیان خانواده کمک می کند.

 

گردآوری : بخش فرهنگ و هنر بیتوته

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


گناهان کبیره

منظورازگناهان کبیره ای که امام جماعت نبایدآن هاراانجام دهدکدام است؟

ملاک گناه کبیره بودن این است:

1- گناهانی که درموردآن هادرقرآن یاروایات اسلامی وعده آتش دوزخ داده شده باشد2- ازطرف شرع به شدت ازآن نهی شده باشد3- دلایلی وجودداردکه معلوم می شودآن گناه ،بزرگترازبعضی ازگناهان کبیره است4- عقل حکم کندکه فلان گناه ،کبیره است5- درذهن مسلمین پای بندبه دستورات الهی ،چنین تثبیت شده که فلان گناه ،ازگناهان بزرگ است 6- ازطرف پیامبر(صلی الله علیه وآله وسلم )ویاائمه علیهم السلام درخصوص گناهی تصریح شده که ازگناهان کبیره است.واین گناهان بسیاراست که بعضی ازآن هادراین جاذکرمی شود

1- نومیدی ازرحمت خدای تعالی2- ایمنی ازمکروعقاب او3- دروغ بستن به خداویارسول خدا(صلوات الله علیه )ویابه اوصیاءآن جناب علیهم السلام4- کشتن کسی که خداوندکشتن اوراتحریم کرده وخونش رامحترم دانسته مگرآن که جنبه قصاص واجراء حدودالهی داشته باشد.5- عاق پدرومادرشدن 6- خوردن مال یتیم به ستم 7- نسبت زنابه زنان پاکدامن8- فرارازجنگ 9- قطع رحم 10-سحر11-زنا12-لواط 13- سرقت 14- قسم دروغ 15- کتمان شهادت 16- شهادت به ناحق دادن 17- عهدشکستن 18- حیف دروصیت (که عبارت است ازثلث وصیت کردن )19- شراب نوشیدن 20- رباخوردن 21- سحت (یعنی بهای چیزهای حرام ومزدکارهای حرام )22- قماربازی 23- خوردن گوشت مرداروگوشت خوک وخون وگوشت هرحیوانی که هنگام ذبح نام غیرخدابرآن برده باشند،مگرآن که ضرورت ،خوردن این چند چیزراایجاب کند24- درکیل ووزن خیانت کردن 25- رفتن ومهاجرت به مکانی که درآن جاانجام وظایف دینی میسرنیست 26- ظالم رادرظلمش کمک کردن 27- به کمک و         پشتیبانی ظالم اعتمادداشتن 28- حقوق دیگران رابدون هیچ عذری نگهداشتن 29- دروغ 30- تکبر31-اسراف وریخت وپاش کردن 32- خیانت درامانات 33- غیبت 34- سخن چینی 35- سرگرمی به لهوولعب 36- سبک شمردن حج وبی اعتنائی به آن 37- ترک نماز38- ندادن زکات 39- اصراربرگناهان کوچک

این گناهان کبیره بود

واما شرک ورزیدن به خدای تعالی وانکارآن چه اوبرپیامبرش نازل کرده ومحاربه بااولیاءخداازهمه آن گناهان بزرگتراست زیرااینها درحدکفرمی باشد.

وهرگناهی غیرازکبیره صغیره است .

-تحریرالوسیله ج1 ص274 منهاج الصالحین ،کتاب التقلید،م 29

به نقل ازکتاب احکام نمازجماعت ونمازجمعه ص 40-37

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


الامام الرضا علیه السلام :کان امیرالمومنین علیه السلام لاینام ثلاث لیال :لیله ثلاث وعشرین من شهررمضان ،ولیله الفطر،ولیله النصف من شعبان ،وفیها تقسم الارزاق والآجال ومایکون فی السنه - بحارالانوار:97/88/15

امام رضا علیه السلام :فرمودامیرالمونین علی علیه السلام سه شب نمی خوابید:شب بیست وسوم ماه رمضان ،شب عیدفطروشب نیمه ماه شعبان،دراین شبها روزیها تقسیم ومدت عمروهرآنچه درآن سال رخ خواهدداد،تعیین می شود.

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


قال رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم :

من کف لسانه عن اعراض الناس اقاله الله تعالی عثرته یوم القیمه - المستدرک الصحیحین ج2 ص50

هرکه زبان خودراازریختن آبروی مردم بازدارد،خداونددرروزقیامت ازلغزش هایش درمی گذرد.

امام معصوم علیه السلام می فرماید:عرض المومن کدمه -

 آبروی مومن مثل خونش حرمت دارد.

 • محمد مزینانی