هدایت

معارف اسلامی

هدایت

معارف اسلامی

۷ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

بهترین ها


قال رسول الله (صلوات الله علیه)

من ارادصاحبا فالله یکفیه

من ارادمونسا فالقرآن یکفیه

من ارادکنزا فالقناعه یکفیه

من ارادواعظا فالموت یکفیه

من لم یتعظ بهذاالاربع فالناریکفیه

ازپیامبرگرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم روایت شده است که آنحضرت فرمودکسی که اراده کرده است صاحبی برای خودبرگزیندخداوندمتعال اوراکفایت می کندچون بهترین صاحب اوست. کسی که اراده کرده است مونسی داشته باشدقرآن بهترین مونس است. کسی که اراده کرده است گنجی داشته باشدقناعت بهترین گنج است .کسی که اراده کرده واعظی داشته باشدمرگ وموت بهترین واعظ است .واگرکسی ازاین چهارچیزپندنگیردآتش جهنم اوراکفایت می کند.

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


 

کم کم به اواخرماه پرخیروبرکت رمضان المبارک نزدیک می شویم خوشا بحال کسانی که بهره وافی ازاین ماه صیام بردنداما جمعه آخرماه مبارک رمضان یادوخاطره معمارکبیرانقلاب اسلامی امام خمینی (قدس سره ) زنده می گرددکه فرمودجمعه آخرماه مبارک رمضان روزجهانی قدس است الحمدلله سال به سال مسلمانان عالم به این فرمایش واقف ترمی شوند وبه کنه این مطلب بهترمی رسندوروزجهانی قدس راگرامی می دارند و فریادوخشم مقدسشان رابرسردژخیم اسرائیل فرودمی آورنداسرائیل غده سرطانی است که بایداز صفحه گیتی محوگردداگرمسلمانان عالم می خواهندآب خوشی ازگلویشان پایین رودبایداین غده فساد و جرثومه خباثت وخیانت رامحونمایندوالا این دشمن پلیدغاصب آتش بیارمعرکه است وهرروزتوطئه ای جدیدی علیه مسلمانان انجام می دهدسرزمین مظلوم فلسطین مربوط به فلسطنیان  مظلوم است آنهابایدبه خانه و کاشانه خودبازگردندوزندگی ایمنی داشته باشند.

اما این نکته راهرگزنبایدفراموش کنیم استعمارپیرانگلیس فرزندان نامشروعی رابرای نابودی اسلام ناب محمدی ومسلمانان اجیرکرده انداول همین غاصبان سرزمین مظلوم فلسطین دوم وهابیت تکفیری که امروزدرلباس داعشی ها هرروزجنایت تازه ای انجام می دهندسوم بهائیت خبیث وملعون که  خطر آنها کمترازوهابیت نیست .

شعاررزمندگان غیورمادر8سال دفاع مقدس این بودراه قدس ازکربلا می گذردانشاءلله کم کم  قدس مظلوم ازسیطره صهیونیست های غاصب آزادخواهدشدما ملت شهیدپرورایران به فرمان خمینی کبیرو خلف صالحش مقام معظم رهبری (مدظله العالی) عمل نموده وبا شرکت وحضورگسترده خود در راهپیمائی روز جهانی قدس دشمنان را ذلیل وخوارومنکوب خواهیم نمود باشدکه خداوندمتعال اجرومزدیک ماه روزه مارابابرائت ازمشرکین کامل فرماید.انشاءالله

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰

خبرمسرت آمیز شلیک 6موشک میان برد فرزندان دلیرهوافضای سپاه به مقرفرماندهی داعشی های خبیث دردیرالزور سوریه چنان برایمان شیرین ودلچسب بودکه هرچه خداوندمتعال رابراین نعمت بزرگ شکرگزاری نمائیم کم است مرحبابه غیرت ومردانگی شما بچه های جبهه وجنگ دشمن ازصلابت شمابرخودمی لرزداین کفتاران خون خواررابرای همیشه بایدقاطعانه پاسخ دادآنهانمی دانندکشورایران اسلامی عرصه شیران روزوزاهدان شب است رزمندگان غیورسپاه اسلام الگویشان مولی متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام است که در جنگ بدرواحدواحزاب وخیبردرس فراموش نشدنی به کفاردادالگوی دلیرمردان ایران اباعبدالله الحسین علیه السلام است باشعارهیهات مناالذله -اربابان کثیف داعشی های تکفیری آل سعودخائن یک غلط زیادی کردندوگفتند ماجنگ رابه داخل کشورایران می کشیم آنهاهنوزخشم مقدس مردم ایران راندیده اند الان صدهاهزارباربه گورپدرشان نفرین می فرستندازآن اشتباهی که کرده اند این حمله موشکی فقط یک گوشه ای ازاقتداراین ملت سرافرازاست آنها فکرمی کنندایران یمن است که آنطورجنایتگری کنندامیدواریم یک روزی چندموشک میان بردهم به مرکزعربستان  -ریاض شلیک شودتااین  توله سگها ومهره های مزدورآمریکا واسرائیل سرعقل بیاینداگرچه آنها هدایت ناشدنی هستندچون کسی که دشمن اهل البیت علیهم السلام باشدهرگزنخواهدفهمیدتاراه صحیح راپیداکندبه امیدآمدن منتقم آل محمدصلوات الله علیه تااول حساب تکفیری های وهابی رادرعربستان برسدوبعد سایر دشمنان اسلام وقرآن درسراسرگیتی .یاعلی

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰

السلام علیک یاامیرالمومنین یاعلی ابن ابیطالب

در سحرگاهان شب نوزدهم ماه مبارک رمضان شمشیر مسموم جهل و نادانی ،تحجرو واپسگرایی برفرق تمام عدل فرودآمدوآن رادوتاکردراستی گناه بزرگ مظلوم عالم چه بودکه مهلت ندادند نمازش راتمام کندعالم راسوگوارابرمردشجاع،مخلص ،فانی فی الله و مجری حق وحقیقت نمودند .

پیامبرخدا(صلوات الله علیه )درخصوص آن حضرت فرمودعلی مع الحق والحق مع علی حیث مادار -علی باحق است وحق باعلی هرجایی که علی باشدحق به دورعلی می چرخد اصلا ملاک حق علی است این فرمایش رابایدتمام آزادی خواهان عالم تجزیه وتحلیل نمایندفارغ ازهرملیت ومذهب وغیره -تنهاراه نجات بشریت احیاء تفکرعلوی است فرزندپاک طینتش مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف )هم احیاء کننده راه نورانی جدگرامش علی ابن ابیطالب است امروزخوارج نهروان قرن 21 باتاسی به اجدادسلفشان میخواهندباحق وحقیقت مبارزه کنندونورخداراخاموش کنندیریدون ان یطفا نورالله بافواههم والله متم نوره ولم کره الکافرون - مگرنورالهی خاموش شدنی است خشک مغزان داعشی امروزآلت دست ومزدوران بی جیره ومواجب استکبارجهانی به سرکردگی آمریکا وفرزندنامشروعش اسرائیل پلیدند ومنویات آنان رابه منصه ظهورمی رسانندوجان کثیفشان رادراین راه نثارمی کنندخسرالدنیا والاخره ذالک هوالخسران المبین .

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰


درروزچهارشنبه تاریخ 96/3/17 ساعت 10/15 صبح یک حرکت مذبوحانه ای از تفاله های منتسب به گروه منحط داعش در تهران پایتخت جمهوری اسلامی درحرم امام خمینی( قدس سره) ومجلس شورای اسلامی اتفاق افتاداگرچه دراین جنایت وحشیانه تعدادی ازهموطنان عزیزروزه دارماشربت شهادت نوشیدنداما تروریستها ی تکفیری هم به درک واصل شدندنیروهای امنیتی به ویژه جان برکفان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طوماراین حرامیان رادرهم پیچیدنددرعین حال این حرکتهای سخیف ازطرفی باعث اتحادوانسجام وهمدلی آحادملت می شود افرادمختلف ازجناح های موجودبه این جمع بندی می رسندکه دشمن اصلی آنهااستکبارجهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکارواذناب منطقه ای آنها آل سعود وهابی هستندپیام ملت ایران به این تکفیریها اینست

ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست/عرض خودمی بری وزحمت مامی داری

درپایان ما این ترورهای کورتکفیری ها رادرهرکجای عالم که اتفاق بیافتد به ویژه ایران اسلامی محکوم می کنیم وبه فرمان ولی امرمسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بادشمنان خداورسول وبشریت می جنگیم دشمنان اسلام بایدبداننداین کشوربی صاحب نیست وصاحب اصلی  آن حضرت بقیه الله الاعظم امام زمان علیه السلام است.به امیدروزظهورمهدی فاطمه که دنیاراازلوث ننگین این جنایت پیشگان پاک نماید.

 

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰

درآستانه بیست وهشتمین سالگردارتحال بنیان گذارنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی( قدس سره )هستیم امسال این ایام مقارن باماه مبارک رمضان است وروزه داران درسراسرایران بلکه اقصی نقاط دنیابه یادوخاطره آن عزیزسفرکرده هستندویادش راگرامی می دارندبه پاس تمام فداکاریها وخلوص نیت وزحمات معمارکبیرانقلاب برای به ثمررساندن شجره طیبه انقلاب اسلامی ایران درودوسلام وصلوات وفاتحه نثارمی کنند اما جمله ای باخمینی کبیر ای بزرگ رهبرآزادی خواهان عالم بعضی درایران اسلامی قدردان زحمات شما نیستندشما فرمودیدمثل جانتان ازانقلاب اسلامی مراقبت نمائیدبعضی تیشه به ریشه انقلاب می زنندتهمتها ودروغ ها رابه دلسوزترین خادمان کشورمی بندند نمی دانیم اینان جواب خون صدها هزارشهیدوشما رادرآخرت چه خواهندداد ؟ برای قدرت گرفتن حزب وگروهشان همه ارزش ها رازیرپا می گذارندوبه سلاله پاک فاطمه زهرا سلام الله علیها اهانت می کنند رقیب هراسی می کنندحال که انتخابات تمام شده است وبه فرموده رهبرعزیزترازجانمان ملت ایران پیروز انتخابات  هستندهنوزدست بردارنیستندگویا قصدشان انتقام جوئی است اگرنتیجه انتخابات غیراین می شدچه بلایی برسرایران می آوردندخدامی داند ؟ ای امام خوبیها درآن عالم برایمان دعاکن امروزبیش ازهمه کشورنیازبه وحدت وهمدلی وانسجانم داردگرگان گرسنه جنایت پیشه استکبارچنگ ودندان تیزکرده اندوما غافل ازهمه این موضوعات ارزشهایمان را قربانی می کنیم ای خمینی کبیربرای مان دعا کن که بیش ازاین قلب نازنین مهدی فاطمه سلام الله علیه ونائب برحقش خامنه ای عزیزرانشکنیم وشکرگذاراین انقلاب اسلامی وتمام نعمتهای آن باشیم .

 • محمد مزینانی
 • ۰
 • ۰

انواع روزه


قال الله تبارک وتعالی :یاایهاالذین آمنواکتب علیکم الصیام کماکتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون

ای کسانی که ایمان آورده ایدبرشما روزه گرفتن نوشته شده است همانطوری برامتانی که قبل شما بودندروزه گرفتن واجب بود شاید پرهیزگارشوید.

فلسفه روزه گرفتن درماه مبارک رمضان برای رسیدن به ذخیره تقوا است اگرروزه دار دراین ماه عزیزبه وظیفه خودعمل نمایدوبه گونه ای روزه بگیردکه امامان معصوم علیهم السلام فرموده اندقطعا به ذخیره تقوا دست پیداخواهدکردودرطول سال ازاین سرمایه ارزشمنداستفاده خواهدکردوآخرالامرباعث عاقبت به خیری او وخشنودی خداوندمتعال می شود.

امام صادق علیه السلام می فرماید:اذاصمت فلیصم سمعک وبصرک وجلدک وشعرک -هرگاه روزه می گیری چشم وگوش وپوست بدن وموی توهم روزه دارباشد.

به تعبیردیگرمردم درخصوص روزه  گرفتن برسه دسته تقسیم می شوند1- گروهی روزه عام می گیرندکه متاسفانه اکثرمردم اینطور هستند کم من صائم لیس له من صومه الاالجوع والعطش -فقط بهره آنها ازروزه گرفتن تشنگی وگرسنگی است اگرصرفا دهانمان روزه داشته باشد ولی زبانمان وچشم وگوش ودامنمان روزه نداشته باشد.

گروه دوم روزه خاص می گیرندیعنی علاوه براینکه دهانشان روزه داراست اعضاء وجوارحشان هم روزه دارد .این نوع روزه گرفتن ذخیره تقوا رابرای انسان به ارمغان می آوردوخیلی ارزشمنداست .

گروه سوم روزه خاص الخاص می گیرندیعنی علاوه براینکه دهانشان واعضاء وجوارحشان هم روزه داردقلب آنهاهم روزه داردیک آن ازیادخداغافل نمی شونداین روزه گرفتن اولیاءالله وائمه معصومین علیهم السلام است.

 • محمد مزینانی