هدایت

معارف اسلامی

هدایت

معارف اسلامی

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «امام رضا علیه السلام» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰


قال السجادعلیه السلام :یقول الله لعبدمن عبیده یوم القیامه:اشکرت فلانا؟ فیقول :بل شکرتک یارب فیقول :لم تشکرنی اذلم تشکره.کافی ج 2 ص 99 (به نقل تفسیرالمعین للواعظین والمتعظین)

امام سجادعلیه السلام می فرمایدروزقیامت خداوندتبارک وتعالی به بنده ای می فرمایدازفلانی تقدیروتشکرکردی آن عبدمی گویدخدایامن ازتوتشکرکردم خدامی فرمایدوقتی ازبنده ام سپاسگزاری نکردی درواقع ازمن هم تشکرنکرده ای.

 

قال الرضا علیه السلام :من لم یشکرالمنعم من المخلوقین لم یشکرالله-بحارج 71 ص44

امام رضا علیه السلام می فرماید:کسی که ازواسطه نعمتها (ازبندگان خدا)تشکرنکنددرواقع ازخداسپاسگزاری نکرده.

  • محمد مزینانی
  • ۰
  • ۰


سخنی گهربار

 ثامن‌الائمه صلوات الله علیه فرمود: مۆمن، مۆمن (واقعی) نمی‌شود، مگر آن که در وی سه سنت (عادت و کار) باشد: سنتی از پروردگارش، سنتی از پیامبرش و سنتی از امامش. اما خصلتش از پروردگار آن است که اسرار مردم را مخفی بدارد و افشا نکند؛ و اما خصلتش از پیامبر آن است که با مردم مدارا کند، و اما خصلتش از امام آن است که در ضررهای بدنی و مالی صبر و استقامت داشته باشد.

قال الرضا (ع) لایکون المۆمن مۆمناً حتّی یکونَ فیه ثلاث خصالٍ: سنةٌ من ربه و سنة من نبیه و سنة من ولیّه، فاما السّنةُ من ربه فکتمان السر و اما السنة من نبیه فمداراة الناس و اما السنة من ولیّه فالصبر فی الباساء والضراء» تحف العقول: ص 442.

  • محمد مزینانی
  • ۱
  • ۰


بسمه تعالی

امام رضا علیه السلام فرمود7گروه هستند که بااعمالی که انجام می دهند خودشان را استهزاء و مسخره می کنند.

1-    من استغفرالله بلسانه ولم یندم بقلبه فقداستهزء بنفسه – کسی که بازبان استغفارکندولی قلبا پشیمان نباشدخودش رااسهزاء نموده است .

2-    ومن سئل الله التوفیق ولم یجتهد فقداستهزء بنفسه –کسی که ازخداتوفیق خواسته باشدولی دست به هیچ کوششی نزند خودش رااستهزاءنموده است.

3-    ومن سئل الله الجنه ولم یصبرعلی الشدائد فقداستهزء بنفسه – کسی که ازخداوندمتعال طلب بهشت نمایدولی برسختیهاصبرنکندخودش رااستهزاء نموده است.

4-    من تعوذ بالله من النارولم یترک شهوات الدنیا فقداستهزء بنفسه – کسی که ازآتش جهنم به خداپناه ببردولی شهوات نفسانی ودنیوی راترک نکندخودش رااستهزاء نموده است.

5-    ومن ذکرالموت ولم یستعد فقداستهزء بنفسه – کسی که به یادمرگ باشدولی هیچ آماده گی کسب نکند خودش رااستهزاء نموده است.

6-    ومن ذکرالله ولم یشتق الی لقائه فقداستهزء بنفسه – کسی که خدارایادکندولی مشتاق لقای اونباشدخودش رااستهزاء نموده است.

7-    ومن اصرعلی المعاصی وقال الهی العفو فقداستهزء بنفسه – کسی که اصراربرگناهان داشته باشدولی الهی العفو هم می گویدخودش رااستهزاءنموده است.

آیه الله احمد مجتهدی تهرانی

 

سیدکریم پینه دوزدرتهران ساکن بودوازکسانی بودکه محضرآقا امام زمان علیه السلام می رسید درزمستان یک سالی صاحبخانه اش  اوراجواب کردسیدهرچه گشت خانه پیدا نکرد صاحبخانه اسباب ووسائل اوراداخل کوچه قراردادسیددرکناروسائلش نشسته بودکه آقا امام زمان علیه السلام تشریف آوردوفرمودسیدکریم اگرارتباط بامارادوست داری بایددراین مشکلاتی که برایت پیش میآیدصبرکنی سیدعرضه داشت به روی چشمم .سیدکریم یک جمله ای گفت وآقا رامتبسم نمودعرضه داشت شما اهل البیت تمام سختیهاوشدائدرادردنیا تحمل کردید اما هرگزدرد مستاجری رانکشیده اید. آقا لبخندی زدوفرمودانشاءالله کارت به سامان می رسد فردای آن روزتاجری نزدسیدکریم آمدوگفت من دیشب امام زمان علیه السلام ر ا درخواب دیدم آقا فرمودفردانزدسیدکریم برووهمان خانه ای که سیددرآن خانه قبلا سکونت داشته رابرایش بخر و سندش راتحویل اوبده تاجردرب خانه راکوبیدصاحبخانه آمدوجریان رانقل کردصاحبخانه شروع کردبه گریه نمودن وگریه شوق می ریخت گفت من دیشب ازآقا امام زمان خواستم یک مشتری برای خریدخانه ام بفرستد که من به پول این خانه خیلی نیاز دارم آقا به من عنایت فرموده است.امام زمان علیه السلام اینگونه شیعیان ودوستانش رایاری می دهد.

  • محمد مزینانی