هدایت

معارف اسلامی

هدایت

معارف اسلامی

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «حجاب» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰


بسم الله الرحمن الرحیم

کتاب چراباحجاب شدم ؟ 110دلیل برای انتخاب حجاب اسلامی ،انگیزه ودلایل انتخاب پوشش اسلامی اززبا ن دختری که زمانی بی حجاب بوده. (نوشته های مژده بهروزی به قلم محمدرحمتی شهرضا)

 مرکزپخش شهرستان قم مقدسه

قیمت 3000 تومان

وکتاب زیبایگلپوش نگاهی نو به حجاب .

کسانیکه دغدغه عفاف وحجاب همسران وفرزندان خودرادارندتوصیه می گردداین دوکتاب ارزشمندراتهیه وبه خانواده محترم خوداهداء نمایند .اجرکم عندالله

مولف: امیرعباس زاده پهلوان

مرکزپخش مشهدمقدس:خیابان امام رضا علیه السلام امام رضا 10کوچه اول سمت راست موسسه تخصصی امام سجادعلیه السلام 

قیمت 2500تومان

 

 

  • محمد مزینانی
  • ۰
  • ۰


مسترهمفر جاسوس انگلیسی می نویسد:

 

زنان آنان دارای حجاب محکم هستندکه نفوذدرمیانشان ممکن نیست به هروسیله ای که شده بایدزن مسلمان راازحجاب اسلام خارج کردوبی حجابی رادربین مسلمانان رایج شودوابتدابرای گول زدن آنها (برای این)که حجاب راکناربگذارندبایدبه آنهاتفهیم گرددکه حجاب به صورت چادروعبامربوط به اسلام نیست .

جنگ برضداسلام گرایی باکشتن مسلمانان فایده ای نداردفقط بافاسدکردن آنا می توان به پیروزی دست یافت پس بایدبه جای بمب برسرمسلمانان دامن های کوتاه فروبرزیزیم.

 حکایت کشف حجاب موسسه فرهنگی نصرولایت

  • محمد مزینانی
  • ۰
  • ۰


توصیفی اززیبایی

حجاب : تلالو شبنم بر گل است.

حجاب : آوای ملکوتی جمال طلبی زن است .

حجاب : ترنم ایمان بر لبان گویای غیرت است .

حجاب : بوی خوش عفاف است .

حجاب : در بر گیرنده عفت و حیا است .

حجاب : سپری است قوی در برابر شمشیر های تهاجم فرهنگی .

حجاب : فریاد و رنگ تقوی است .

حجاب : نشان وقار و علامت افتخار و عزت نفس است .

حجاب : سایبانی است در برابر نگاه های تند و سوزان هرز آلود

حجاب توصیفی از زیبایست.Miras-68.blog.ir

  • محمد مزینانی