هدایت

معارف اسلامی

هدایت

معارف اسلامی

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قرآن» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

کلمات حکمت آمیز


بسم الله الرحمن الرحیم

حکیمان از4کتاب آسمانی 4 جمله راانتخاب کرده انداز کتاب تورات ،کسی که به آنچه خدابه اوعنایت کرده راضی باشددردنیا وآخرت راحت خواهدبود2- از کتاب زبور کسی که حساب شده بامردم رفت وآمدداشته باشدوبعضی ازمواقع گوشه عزلت بر گزیند دردنیا وآخرت نجات پیدامی کند3- از کتاب انجیل کسی که شهواتش راکنترل کنددردنیا وآخرت عزیزمی شود4- از کتاب قرآن کسی که زبانش راحفظ کنددردنیا وآخرت سالم می ماند.

حضرت لقمان به فرزندش می فرماید پسرم من 400 پیامبرراخدمت کردم واز فرمایشات ایشان چهارجمله راانتخاب کردم 1-وقتی درنمازهستی مواظب قلبت باش 2- وقتی کنارسفره هستی مواظب حلق وگلویت باش3- وقتی به خانه کسی می روی مواظب چشمت باش4-وقتی دربین مردم هستی مواظب زبانت باش.

کتا ب المواعظ العددیه ص296 

  • محمد مزینانی
  • ۰
  • ۰

نویسنده: علی مزینانی عسکری - سه شنبه چهاردهم بهمن 1393

                           از غضب ؛ اسلام هراسی می کند

 هست  بسم الله الرحمن الرحیم               آتشی  بر قلب  شیطان الرجیم 

می نمایم ذات سبحان را سپاس                در دل دشمن چو افکنده هراس

در  جهان کار سیاسی می کند                از غضب اسلام هراسی می کند

دم  زعیسی و ز موسی می زند                بر  محمد  طعنِ  بی جا می زند

 طعنه  بر   پیغمبران  نَبوَد   روا                  بُوالبشر   یا   آنکه    ختم    انبیاء

 صهیونیزم دشمن ترین دین ماست               دشمنی اش با تمام انبیاء ست

 وعده  ی حق نور خود کامل کند                نقشه های   کافران  باطل  کند

 ای     یهودِ   لا  یهودِ   کینه  توز              چون تویی هیزم کشِ آتش ؛ بسوز

 در تو تنها خدعه و نیرنگ نیست               جنگ و  خونریزی برایت ننگ نیست

 داعش  از  آستین تو  آمد  برون                مثل    تو    دارند    آثار    جنون

 یا   که   آمریکا    داده   پرورش               یادشان  داده است  پرواز  و پرش

 حامیانت  ارتجاع است و  فرنگ               می دهند  ابزار  جنگی   بی درنگ

 نفتِ دزدی می خرند از داعشان              دزدی   نفت   بوده   از  ابداعشان

 حامیان   داعشِ    ننگ    آفرین              هیچ  وقت   دنیا   نماند  این چنین

 در   میان   کل   دنیا    و   ملل               در    مذاهب   یعنی   اربابِ  نَحَل

 هر که وجدان دارد و آزاده است               گرچه  لامذهب  بُوَد  یا بنده است

 انزجارش  از  شما افزون شده                قلبشان  از  ظلمتان پر خون شده

 چون شما کودک کشان غزه اید              هم   مرام      قاتلان     حمزه اید

 راستی  اهل   هدایت  نیستید               تا کنون این گونه  هم می زیستید

 مهر  ذلت  خورده  بر  طومارتان               پرده   برداشته   خدا  ز  اسرارتان

 یادی  از آن قلعه ی  خیبر کنید               فکر    بر    فرمایش    رهبر    کنید

 ما ز شِعب این زمان کردیم عبور              ما حماسه ساز   عشقیم  و  غرور

 دست  بردارید از  این  قبله گاه               تا  نگشته    بهرتان    یک    قتلگاه

 ای  شما  مستکبر  کامل  عیار              حُمُّلو    التوراةِ       مانندِ       حمار

 باشید آماده که رسواتر شدید                شامل     نفرین    پیغمبر     شدید

 کم  کم آثارش  ببینید در عراق               وقت  معراج است و  مرکب  هم بُراق

 تک سواران را ببینید در دمشق                در   نبرد   با  شما  در  حال  عشق

 منطقه از لوث داعش پاک شد                عشق  را  بنگر  چقدر  بی باک  شد

 نیست امنیت تو را ای صهیونیزم              جز  فرار  از  بهرتان هم  چاره   نیست

 حال با روزنامه توهین می کنید               بر   همه   ادیان   و   آیین   می کنید

 تا بری ذهن ملل را زین شکست             دست زنی بر  کار هر ننگین  و  پست

 بارالها     حق     قرآن    رسول             حق    احمد    حق     زهرای    بتول

 حق     مولایم      امیرِ المومنین             حیدرِ      کرّار         امامُ   المتقین

 ملت   اسلام   را   یاری  رسان             تا    ظهور    حضرت   صاحب  الزمان

 عسکری را با قلم ؛  گاهی زبان            یاری اش  کن  تا  کند   حق  را  بیان

 رو  سیاهم  گر خطا کار  و بدم            ای     خدا    من     عاشق    محمّدم

 

  • محمد مزینانی
  • ۰
  • ۰

شکرکردن درقرآن


قرآن می فرماید:لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید.

اگرشکرنعمتهای الهی رابه جاآوریدخداوندمتعال نعمتهایش رابرشما افزون می کند اما اگر کفران وناسپاسی نمودیدنعمتها زوال می آید بدرستیکه عذاب الهی سخت وشدیداست.

شکرنعمت نعمتت افزون کند/کفرنعمت ازکفت بیرون کند.

شکرنعمتها اینطورمحقق می شودکه هرنعمتی رابه جا وبه موردمصرف نمایی مثلا باچشم به حلال الهی بنگری بازبان غیبت نکنی ،تهمت نزنی ،زخم زبان نزنی، با گوش هرآوازی رانشنوی و...

مولانا

این جهان کوه است وفعل ماندا

سوی ماآیدنداهاراصدا

فعل توکان زایدازجان وتنت

همچوفرزندی بگیرددامنت

پس توراهرغم که پیش آیدزدرد

برکسی تهمت منه،برخویش گرد

  • محمد مزینانی