هدایت

معارف اسلامی

هدایت

معارف اسلامی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مفاتیح الجنان» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰


بخش 2- دعای مکارم الاخلاق

اللهم صل علی محمدوآله واکفنی مایشغلنی الاهتمام به واستعملنی بماتسئلنی غداعنه واستفرغ ایامی فیماخلقتنی له واغننی واوسع علی فی رزقک ولاتفتنی

بالنظرواعزنی ولاتبتلینی بالکبروعبدنی لک ولاتفسدعبادتی بالعجب واجرللناس علی یدی الخیرولاتمحقه بالمن وهب لی معالی الاخلاق واعصمنی من الفخر.       

کلیات مفاتیح الجنان ص 996

خدایا درودفرست برمحمدوخاندان او  وکفایت نماازمن آنچه رااهتمام بدان مرامشغول کرده ومشغول دارمرابدانچه فردای قیامت مرابدان بازخواست کنی وروزهایم

راتنهابخاطرآنچه برای آن خلقم کردی فارغ سازوبی نیازکن مراوگشایش ده برمن روزی خودت راومرا درفتنه نگاه نینداز وعزتم ده وبه صفت تکبرمبتلامسازمرا وبه

عبادت خودت وادارم سازوتباه مسازعبادتم به صفت ناپسندخودبینی وکارخیرمردم را بدست من جاری نما ولی بی منت گذاری من آنراازبین مبر وپایه های بلنداخلاق

رانصیبم گردان ونگهدارمراازفخرکردن.

ادامه دارد...

  • محمد مزینانی
  • ۰
  • ۰


روزیکشنبه تاریخ 27/7/93 مصادف بابیست وچهارم ذی الحجه  بنابراشهرروزیست که مباهله کردرسول خدا صل الله علیه وآله وسلم بانصارای نجران وپیش ازآنکه خواست مباهله کندعبا بردوش مبارک گرفت وحضرت امیرالمومنین وفاطمه وحسن وحسین علیهم السلام راداخل درزیرعبانمودوگفت پروردگاراهرپیغمبری رااهل بیتی بوده است که مخصوص ترین خلق بوده اندباوخداوندا اینهااهلبیت منندپس ازایشان برطرف کن شک وگناه راوپاک کن ایشان راپاک کردنی پس جبرئیل نازل شدوآیه تطهیردرشان ایشان آورد پس حضرت رسول صل الله علیه وآله آن چهاربزرگواررابیرون بردبرای مباهله چون نگاه نصاری برایشان افتادوحقیقت آن حضرت وآثارنزول عذاب مشاهده کردندجرئت مباهله ننمودند و استدعای مصالحه وقبول جزیه نمودندودراین روز حضرت امیر المومنین علی علیه السلام درحال رکوع انگشتری خودرابه سائل دادوآیه انما ولیکم الله درشانش نازل شدوبالجمله این روز روزشریفی است ودرآن چندعمل وارداست.

اول :غسل 

 دوم :روزه 

 سوم:دورکعت نمازوآن مثل روزعیدغدیراست دروقت وکیفیت وثواب وآیه الکرسی که درنمازمباهله است تاهم فیهاخالدون است .

چهارم : خواندن دعای مباهله که شبیه به دعای سحرهای ماه رمضان است مراجعه به ص 467 کلیات مفاتیح الجنان شود.اللهم انی اسئلک من بهائک بابهاه ...

پنجم : بخوانددعائی که شیخ وسیدروایت کرده اندبعدازدورکعت نمازهفتادمرتبه استغفارواول آن الحمدلله رب العالمین است.

شایسته است دراین روزتصدق برفقراء بجهت تاسی به مولای هرمومن ومومنه امیرالمومنین علیه السلام وزیارت کردن آن حضرت و انسب خواندن زیارت جامعه است.

ماخذمفاتیح الجنان مرحوم حاج شیخ عباس قمی اعلی الله مقامه الشریف ص466 الی472

  • محمد مزینانی