هدایت

معارف اسلامی

هدایت

معارف اسلامی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خشم» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰


بخش 3- دعای  مکارم الاخلاق

 اللهم صل علی محمدوآله ولاترفعنی فی الناس درجه الاحططتنی عندنفسی مثلها ولاتحدث لی عزا ظاهراالااحدثت لی ذله باطنه عندنفسی بقدرها اللهم صل علی محمدوآل محمد و متعنی بهدی صالح لااستبدل به وطریقه حق لاازیغ عنهاونیه رشدلااشک فیهاوعمرنی ماکان عمری بذله فی طاعتک فاذا کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک قبل ان یسبق مقتک الی اویستحکم غضبک علی اللهم لاتدع خصله تعاب منی الااصلحتهاولاعائبه اونب بهاالاحسنتهاولااکرومه فی ناقصه الااتممتها-

مفاتیح الجنان ص 996

ودرجه مرادرمیان مردم بالامبرجزدرجه مرانزدخودم پست وذلیل گردان (تامایه غرورمن نشود)وپیش نیاورعزتی برای من درظاهرجزهمان قدرذلت وخواری درباطن ذاتم کرم فرمائی خدایا درودفرست برمحمدوآل محمدوبهره مندسازمرابهدایت شایسته که چیزی راباآن تبدیل نکنم وراه حقی که منحرف نشوم ازآن ونیت خیری که تردید نکنم درآن و مرا عمرطولانی عطاکن تاعمردارم صرف دراطاعت توشودوهرگاه عمرمن چراگاه شیطان گرددقبض روحم نما پیش ازآنکه خشم توبرمن سبقت گیردیاغضب تودرموردمن حتمی گرددخدایابرمن هیچ صفتی ناپسندباقی مگذارجزآنکه اصلاح فرمائی آن صفت نکوهیده راونه عیبی مایه سرزنش باشدجزآنکه نیکویش گردانی ونه کرامتی که درمن ناقص باشدجزآنکه بکمال رسانی.

ادامه دارد...

  • محمد مزینانی
  • ۰
  • ۰

شهادت پنجمین اخترتابناک آسمان امامت وولایت حضرت باقرالعلوم علیه السلام راتسلیت می گوئیم  درروزشهادت آن بزرگوارسه حدیث گهربارآن حضرت راعرض می کنیم انشاءالله خداوندبزرگ توفیق عمل به فرمایشات ائمه معصومین علیهم السلام رابه همه مرحمت فرماید.
قال الباقرعلیه السلام:ان الله خبا ثلاثه فی ثلاثه خبارضاه فی طاعته ،فلاتحقرن من الطاعه شیئا فلعل رضاه فیه،وخباسخطه فی معصیته فلاتحقرن من المعصیه شیئا،فلعل سخطه فیه وخبااولیائه فی خلقه فلاتحقرن احدا،فلعله الولی. بحارالانوارجلد78 ص188

امام باقرعلیه السلام فرمودخداوندمتعال سه چیزرادرسه چیزمخفی نموده است رضای خودش رادراطاعتش مخفی نموده لذا هیچ طاعتی رانبایدکوچک شمردشایدرضایت خداوندمتعال درآن باشد.خشم وغضبش رادرمعصییت الهی پنهان نموده لذا هیج معصیتی رانبایدکوچک شمردشایدخشم وغضب الهی درآن قرارداشته باشد.واولیاء خودرادربین مردم مخفی قرارداده لذانبایداحدی راکوچک شمردشایداویکی ازاولیای الهی باشد.

 

قال الباقرعلیه السلام :من عمل بما یعلم علمه الله مالم یعلم .بحارالانوارجلد78 ص189

امام باقرعلیه السلام فرمودکسی که به دانسته های خودش عمل کندخداوندمتعال علم آنچه رانمی داندبه اوتعلیم می فرماید.

 

قال الباقرعلیه السلام :من کان ظاهره ارجح من باطنه خف میزانه .بحارالانوارجلد78 ص 188

امام باقرعلیه السلام فرمودکسی که ظاهرش ازباطنش بهترباشددرقیامت نامه عملش سبک خواهدبود.

 لذاشاعرچه زیبا می گویدنیک باشی وبدت پندارند/به ازآنکه بدباشی ونیکت خوانند.

  • محمد مزینانی