هدایت

معارف اسلامی

هدایت

معارف اسلامی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «عسکری» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

نویسنده: علی مزینانی عسکری - سه شنبه چهاردهم بهمن 1393

                           از غضب ؛ اسلام هراسی می کند

 هست  بسم الله الرحمن الرحیم               آتشی  بر قلب  شیطان الرجیم 

می نمایم ذات سبحان را سپاس                در دل دشمن چو افکنده هراس

در  جهان کار سیاسی می کند                از غضب اسلام هراسی می کند

دم  زعیسی و ز موسی می زند                بر  محمد  طعنِ  بی جا می زند

 طعنه  بر   پیغمبران  نَبوَد   روا                  بُوالبشر   یا   آنکه    ختم    انبیاء

 صهیونیزم دشمن ترین دین ماست               دشمنی اش با تمام انبیاء ست

 وعده  ی حق نور خود کامل کند                نقشه های   کافران  باطل  کند

 ای     یهودِ   لا  یهودِ   کینه  توز              چون تویی هیزم کشِ آتش ؛ بسوز

 در تو تنها خدعه و نیرنگ نیست               جنگ و  خونریزی برایت ننگ نیست

 داعش  از  آستین تو  آمد  برون                مثل    تو    دارند    آثار    جنون

 یا   که   آمریکا    داده   پرورش               یادشان  داده است  پرواز  و پرش

 حامیانت  ارتجاع است و  فرنگ               می دهند  ابزار  جنگی   بی درنگ

 نفتِ دزدی می خرند از داعشان              دزدی   نفت   بوده   از  ابداعشان

 حامیان   داعشِ    ننگ    آفرین              هیچ  وقت   دنیا   نماند  این چنین

 در   میان   کل   دنیا    و   ملل               در    مذاهب   یعنی   اربابِ  نَحَل

 هر که وجدان دارد و آزاده است               گرچه  لامذهب  بُوَد  یا بنده است

 انزجارش  از  شما افزون شده                قلبشان  از  ظلمتان پر خون شده

 چون شما کودک کشان غزه اید              هم   مرام      قاتلان     حمزه اید

 راستی  اهل   هدایت  نیستید               تا کنون این گونه  هم می زیستید

 مهر  ذلت  خورده  بر  طومارتان               پرده   برداشته   خدا  ز  اسرارتان

 یادی  از آن قلعه ی  خیبر کنید               فکر    بر    فرمایش    رهبر    کنید

 ما ز شِعب این زمان کردیم عبور              ما حماسه ساز   عشقیم  و  غرور

 دست  بردارید از  این  قبله گاه               تا  نگشته    بهرتان    یک    قتلگاه

 ای  شما  مستکبر  کامل  عیار              حُمُّلو    التوراةِ       مانندِ       حمار

 باشید آماده که رسواتر شدید                شامل     نفرین    پیغمبر     شدید

 کم  کم آثارش  ببینید در عراق               وقت  معراج است و  مرکب  هم بُراق

 تک سواران را ببینید در دمشق                در   نبرد   با  شما  در  حال  عشق

 منطقه از لوث داعش پاک شد                عشق  را  بنگر  چقدر  بی باک  شد

 نیست امنیت تو را ای صهیونیزم              جز  فرار  از  بهرتان هم  چاره   نیست

 حال با روزنامه توهین می کنید               بر   همه   ادیان   و   آیین   می کنید

 تا بری ذهن ملل را زین شکست             دست زنی بر  کار هر ننگین  و  پست

 بارالها     حق     قرآن    رسول             حق    احمد    حق     زهرای    بتول

 حق     مولایم      امیرِ المومنین             حیدرِ      کرّار         امامُ   المتقین

 ملت   اسلام   را   یاری  رسان             تا    ظهور    حضرت   صاحب  الزمان

 عسکری را با قلم ؛  گاهی زبان            یاری اش  کن  تا  کند   حق  را  بیان

 رو  سیاهم  گر خطا کار  و بدم            ای     خدا    من     عاشق    محمّدم

 

  • محمد مزینانی
  • ۰
  • ۰

ای که هستی صاحب خُلق عظیم /اظهار ارادت شاعر مزینانی به پیامبر گرامی اسلام

نویسنده: علی مزینانی عسکری - دوشنبه ششم بهمن 1393


بار  دیگر  نوبت  پاریس  شد             همره و هم نقشه ی ابلیس شد
     دولتش  درّنده  و  مانند گرگ            در سیاست  یار  شیطان   بزرگ
مُهره ای در نرد کین   انداخته              آبروی    ملتش     را     باخته
   بسم آزادی به دین توهین کند             هم به اسلام و به هر آیین کند
     ماکه دانیم ریشه اش در نزدکیست          دولت  کودک  کشان  صهیونیست
    تو  محمد  را  هنوز    نشناختی            فتنه ای   اندر   جهان   انداختی
  عاشقانش جان فدایش می کنند              لحظه لحظه هم صدایش می کنند
 هر  عبادت بی ولایش ابتر  است         بهترین  عبد  خدای  اکبر  است
 چشمه ی جوشان کوثر زان اوست          علم و ایمان جمله در قرآن اوست
 کرد  احیا بار  دیگر  در جهان             راه و  رسم جمله ی  پیغمبران
کرد   تصدیقِ    تمام    انبیاء                 مرسل و نامرسل و هم اوصیاء
فرق  نبود  در  میا ن مسلمین                بین   آدم  تا به  ختم  مرسلین
اعتقاد بر کل آنها واجب است               رد هر یک کفر را مستوجب است
لیک  احمد  اعظم و خاتم بُوَد             اشرف الناس  بنی  آدم  بُوَد
بسته بر هر تار مویش در شمیم              صد  هزاران نوح و موسی کلیم
هست مریم شیفته زهرا ی او               همچنین  بر  زینب  کبری   او
 پیرو  مهدی  او  عیسی  بُوَد               در   ظهورش  یاورِ   مولا   بُوَد
   در ره ارشاد و طاعت فَاستَقِم           تا   کنی   ابلاغ   آیات   کَلِم
 نه  چنان  که باخعٌ  نَفسَک شود             حجتی  آور  که تا  مدرک  شود
  ای که هستی صاحب خُلق عظیم         ما   به  تو  دادیم  قرآن  کریم
        آیه آیه ش هم شفا بخش دل است         غیر احمق که شفایش مشکل است
 سیر  تاریخ  بشر  تعویض  شد                تا  که  قرآن بر نبی تفویض  شد
 در  تمدن  حرف  اول  را  زده                عاقلان  و  عالمان  حیرت  زده
    علم  و  آداب و   مرام  زندگی                فکر  و  ذکر و رشد و هم پایندگی
          هم   صفا و  هم صلاح و هم سداد            هم حقوق و هم حقیقت ؛ قسط و داد
هم تعامل هم تعادل هم کمال                  آمده   از  جانب  جلّ  و   جلال
        فخر   تاریخ   بشر  پیغمبر  است               صلح نزدش خیر و هر جنگی شر است
    دشمنش  بنگر چه  کارها  می کند              مصطفی   با او  مدارا   می کند 

    او   اذیت  شد  از   قوم    یهود               آنکه  بوده  هم لجوج  و هم  عنود
 ریخت خاکستر چو بر فرق نبی                 از حسادت  وز  رذالت آن  غبی
تا یهودی  زامر حق بیمار  شد                  از  حیات خویشتن   بیزار  شد
     رفت    پیغمبر    به دیدار   یهود              گفته بیمار؛ من ضرر کردم تو سود
       شد مسلمان و دیگر عصیان  نکرد            خُلق  احمد را  دگر  کتمان  نکرد
        مصطفی گفتار و کردارش حق است            هرکه خواند او را خشن او احمق است
 هر چی می خواهی در تبیان اوست              انفجار   نورش   در   ایران  اوست
  به   ابی  انت و   امی  یا    رسول                نفسی   و  اهلی   ایا  باب  بتول
  امتت   افسرده  گشتند  و  ملول                   زین   اهانت  بر  تو از  قوم  جهول
عسکری بس کن بیانش مشکل است                  منزجر از دشمنش اهل دل است

                                   شاعر:حجت الاسلام حاج شیخ حبیب الله مزینانی عسکری

          

آدرس سایت جدید: www.shahedanekavir.blog.ir

  • محمد مزینانی