قسم به سوره ی قرآن که نام او تین است
که در میان فواکه زیاد شیرین است

 

قسم به مکه که باشد محل امن و امان
قسم به کوه مقدس که طور سینین است

 

قسم به وادی زیتون که غصب کرده یهود
قسم به قدس که در کشور فلسطین است

 

قسم به خون شهیدان غزه و صبرا
ز خونشان فلسطین همیشه رنگین است

 

قسم به کشته ی محراب مسجد کوفه
شفق ز خون سرش تا ابد خونین است

 

قسم به ملت ایران و غیرت آنان
قسم به نام خمینی که حامی دین است

 

که سرزمین فلسطین را کنیم آزاد
که این مرام خمینی و اصل آیین است

 

رژیم صهیونیسم جعلی است و هم غاصب
پذیرشش به والله جرم سنگین است

 

رژیم صهیونیسم کودک کش است و مستکبر
که وارث صفت مطلق شیاطین است

 

نژادپرست بُوَد این رژیم و هم خودخواه
تهی ز خُلق و مروت ز عهد پیشین است

 

شدید ترین عداوت بُوَد ز اسرائیل
به رتبه دشمنی اش در صف  نخستین است

 

رسیده جمعه آخر ز لطف شهر الله
که یادگار خمینی به رسم و آیین است

 

همان عقیده به سید علی تجلی کرد
بزرگ رهبر فرزانه ای که حق بین است

 

کسی که همچو خمینی می زند فریاد
رژیم صهیونیسم از غده های چرکین است


صدا صدای خمینی و گفته گفته ی حق
که کام دشمن حق تلخ و دوست شیرین است

 

ببین که پاره جسم جهان اسلامی
جدا شده ز اسلام و جای تحزین است

 

گمان کنم ورقی کنده شد ز قرآنش
همان ورق که در آن آیه های یاسین است

 

بیا و غده ی چرکین او ز ریشه بکَن
بیا شعار بده که این شعار نفرین است

 

بگو که لعن خدا بر تو باد اسرائیل
سرانجام شما آتشی ز سجین است

 

بیا که سخت شده کار امت اسلام
بیا که داعش بی رحم زین خبیثین است

 

بیا به صحنه و برگو با صدای رسا
تمام آرزو آزادی فلسطین است