هدایت

معارف اسلامی

هدایت

معارف اسلامی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «قیامت» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰


قال السجادعلیه السلام :یقول الله لعبدمن عبیده یوم القیامه:اشکرت فلانا؟ فیقول :بل شکرتک یارب فیقول :لم تشکرنی اذلم تشکره.کافی ج 2 ص 99 (به نقل تفسیرالمعین للواعظین والمتعظین)

امام سجادعلیه السلام می فرمایدروزقیامت خداوندتبارک وتعالی به بنده ای می فرمایدازفلانی تقدیروتشکرکردی آن عبدمی گویدخدایامن ازتوتشکرکردم خدامی فرمایدوقتی ازبنده ام سپاسگزاری نکردی درواقع ازمن هم تشکرنکرده ای.

 

قال الرضا علیه السلام :من لم یشکرالمنعم من المخلوقین لم یشکرالله-بحارج 71 ص44

امام رضا علیه السلام می فرماید:کسی که ازواسطه نعمتها (ازبندگان خدا)تشکرنکنددرواقع ازخداسپاسگزاری نکرده.

  • محمد مزینانی
  • ۰
  • ۰


امام صادق علیه السلام:

هیچ روزی برفرزندآدم نمی گذردمگراینکه آن روز گوید:ای فرزندآدم،من روزی نوهستم وبرتوشاهدم ،پس سعی کن دراین روزکاری خیرانجام دهی تا فردای قیامت به نفع توشهادت دهم زیرادیگرهیچ وقت چنین فرصتی نخواهی یافت.

آیا می دانید؟(هرروز86400 ثانیه اعتباردربانک زمان هرکدام ازماریخته می شودواگرازآن درست استفاده نکنیم حسابمان خالی می گردد بیایم ازفرصت مغتنم عمرمان صحیح استفاده کنیم)

  • محمد مزینانی