هدایت

معارف اسلامی

هدایت

معارف اسلامی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مقام معظم رهبری» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰


امام خمینی قدس سره:

ازبرکت انقلاب اسلامی ایران دریچه های نوروامیدبه روی همه مسلمانان جهان بازشد.

این اعجازبزرگ قرن واین پیروزی بی نظیر(انقلاب)محتاج به حفظ ونگهداری است.

مقام معظم رهبری مدظله العالی:

خاطره دهه فجربزرگترین خاطره ملت مابعدازوروداسلام به سرزمین ماست.

جشن های دهه فجربایدهمچون مراسم واعیادمذهبی گرامی داشته شود.

  • محمد مزینانی
  • ۰
  • ۰


مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

عیدغدیررافرموده اندعیدالله الاکبرازهمه اعیادموجوددرتقویم اسلامی این عیدبالاتراست ،پرمغزتراست تاثیراین عیدازهمه اعیادبیشتراست. چرا؟چون تکلیف امت اسلامی درزمینه هدایت ،درزمینه حکومت در این حادثه غدیرمعین شده است .حرفی نیست که برطبق توصیه پیامبراعظم درغدیرعمل نشد پیغمبر  هم طبق بعضی ازروایات خبرداده بودکه عمل نخواهدشداما مسئله غدیرمسئله ایجادیک شاخص ،یک معیارومیزان است تاآخردنیامسلمانان می تواننداین شاخص را،این معیارراجلوخودشان قراربدهندوتکلیف مسیرعمومی امت رامعین کننداینکه پیغمبراکرم حساس ترین زمان رابرای اعلام مسئله ولایت انتخاب کرداین انتخاب پیغمبرنبودانتخاب خدای متعال بودازطرف پروردگاروحی رسیدبلغ ماانزل الیک من ربک نه اینکه پیغمبرمسئله امامت وولایت راازسوی پروردگارقبلا نمی دانست .چراازاول بعثت برای پیغمبر مسئله روشن بودبعدهم حوادث گوناگون این 23 سال آنچنان این حقیقت راعریان کردوآشکارکردکه جای تردیدی باقی نمی گذاشت اما اعلان رسمی بایددرحساس ترین زمان اتفاق می افتاد،واتفاق افتادبه دستورپروردگاربلغ ماانزل الیک من ربک وان لم تفعل فمابلغت رساتک یعنی این یک رسالت الهی است که بایدبگویی بعدهم که درغدیرخم درنزدیکی جحفه نبی مکرم مردم رامتوقف کردندکاروانهای حجاج راجمع کردندواین مطلب رااعلام کردندآیه شریفه آمدکه الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی نعمت کامل شد،دین کامل شددرسوره مبارکه مائده قبل ازآیه الیوم اکملت لکم دینکم این آیه مبارکه است الیوم یئس الذین کفروامن دینکم فلاتخشوهم واخشونی امروز روزیاس ونومیدی دشمنان است یعنی معیارمشخص شد،شاخص معلوم شد.امت هروقت بخواهند،هروقت چشم خودرابرحقیقت بازکنندشاخص راخواهنددید،معیاررامشاهده خواهندکرد،تردیدی باقی نخواهدماند.اهمیت غدیراین است.

  • محمد مزینانی