هدایت

معارف اسلامی

هدایت

معارف اسلامی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «رسول گرامی اسلام» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰


بسم الله الرحمن الرحیم

 درنقشه شیطانی دیگر ی ،برعلیه اسلام ناب محمدی وخاتم وافضل پیغمبران بازدست جنایتکاران آمریکایی ،صهیونیستی ازآستین یک روزنامه ضداسلام ودین به نام شارلی ابدودرفرانسه بیرون آمدوبه ساحت مقدس پیامبررحمت، رحمه للعالمین اهانت کردوکاریکاتوراهانت آمیز ازاسوه علم وفضیلت وتقوا او که اشرف پیامبران بزرگ الهی است  منتشر نمود حضرت آیه الله علم الهدی امام جمعه محترم مشهدمقدس درنمازجمعه این هفته فرمودندجبهه استکبارکه ازهرگونه مقابله بااین نظام وانقلاب مایوس شده - درصددبرآمده  پرده راکناربزندوچهره شیطانی ضداسلام رانشان دهد،این جبهه یک سناریوی تازه رااعمال کرذندوازهمان جاسوسهایی که برای داعش به سوریه وعراق فرستادند،آمدندوبه عنوان ماموریت جدید،کشتاری رادردفترمجله شارلی ابدوراه انداختندکه یک جریان اسلام هراسی جدیدراتاسیس کنند.این سناریوراآماده کردندتابعدازآن یک هجمه عظیم علیه اسلام راه بیاندازندودرنهایت پس ازاین راهپیمایی ،کاریکاتوراهانت به پیغمبررادرسه میلیون نسخه دراین مجله منتشرکردندورئیس جمهورفرانسه هم این کاریکاتوررابه دستش گرفت تابه دنیابگویداسلام دین تروریست است ویک اسلام هراسی دردنیادرشکل جدیدایجادکنند.آیه الله علم الهدی تصریح کردمقام معظم رهبری چهارشنبه گذشته دردیداربامردم قم فرمودند(دشمن ازدشمنی خودش بامادست بردارنیست )هنوز یک هفته ازفرمایش ایشان نگذشته که صدق کلام ومدرک فرمایش ایشان درعملکردتروریست پرورفرانسه به حمایت آمریکاوصهیونیست اجراشدومردم دنیافهمیدندکه دشمن ازدشمنی دست بردارنیست،عضوخبرگان رهبری فرمودنددشمن ازهرروزنه ای که ماراآسیب پذیرتشخیص داد،ازهمان روزنه به ماحمله می کند،این دشمن جان ما،آب وخاک ما،دشمن نفت ماومنابع مانیست،این دشمن اسلام ودین ماست.

ماکارکنان بخش حمل ونقل جاده ای استان این جنایت مزدوران آمریکایی صهیونیستی رامحکوم نموده و تنفروانزجارخودراازاین حرکات خائنانه اعلام وبه منظوراظهارارادت به ساحت پیامبرگرامی اسلام صل الله علیه وآله وسلم به مدت یک هفته زیارت حضرت رسول اکرم راازسیستم صوتی اداره کل وپایانه های مرزی وپایانه بارشهیدخبیری پخش می نمائیم.

مدیریت وکارکنان اداره کل حمل ونقل وپایانه های خراسان رضوی

  • محمد مزینانی
  • ۰
  • ۰

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم صل علی محمدوآل محمدوعجل فرجهم
شخصی خدمت رسول گرامی اسلام آمدوعرضه داشت یارسول الله من انسانی قلیل العمل هستم (یعنی اعمالم بسیارکم است) فقط درشبانه روز پنج نوبت نمازمی خوانم ودرسال فقط یک ماه روزه می گیرم،دیگرتوانایی ندارم انفاق نمایم ویا سایرامورخیرراانجام دهم آینده من چگونه خواهد بود؟ درآخرت من چه جایگاهی خواهم داشت ؟ حضرت فرموداگر بازبانت دروغ نگویی وغیبت ننمایی و درقلبت کینه کسی رانداشته باشی وبه کسی حسد نبری  و باچشمت به هیچ حرامی ننگری وهمچنین  دیگران رانیازاری یعنی (نظرتنگ نبوده ودیگران را چشم زخم نزنی )دربهشت بامن هستی.

شیخ احمدمجتهدی تهرانی اعلی الله مقامه

 

  • محمد مزینانی