هدایت

معارف اسلامی

هدایت

معارف اسلامی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نماز» ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

کلمات حکمت آمیز


بسم الله الرحمن الرحیم

حکیمان از4کتاب آسمانی 4 جمله راانتخاب کرده انداز کتاب تورات ،کسی که به آنچه خدابه اوعنایت کرده راضی باشددردنیا وآخرت راحت خواهدبود2- از کتاب زبور کسی که حساب شده بامردم رفت وآمدداشته باشدوبعضی ازمواقع گوشه عزلت بر گزیند دردنیا وآخرت نجات پیدامی کند3- از کتاب انجیل کسی که شهواتش راکنترل کنددردنیا وآخرت عزیزمی شود4- از کتاب قرآن کسی که زبانش راحفظ کنددردنیا وآخرت سالم می ماند.

حضرت لقمان به فرزندش می فرماید پسرم من 400 پیامبرراخدمت کردم واز فرمایشات ایشان چهارجمله راانتخاب کردم 1-وقتی درنمازهستی مواظب قلبت باش 2- وقتی کنارسفره هستی مواظب حلق وگلویت باش3- وقتی به خانه کسی می روی مواظب چشمت باش4-وقتی دربین مردم هستی مواظب زبانت باش.

کتا ب المواعظ العددیه ص296 

  • محمد مزینانی
  • ۰
  • ۰

تقرب به وسیله نماز

قال الکاظم علیه السلام :افضل مایتقرب به العبدالی الله بعدالمعرفه به ،الصلوه ( تحف العقول ص455)

بهترین چیزی که بنده بعدازشناخت خدابه وسیله آن به درگاه الهی تقرب پیدامی کند،نمازاست.

سیمای دین دعای زیبای قنوت نماز

اللهم ارزقنی حبک وحب ماتحبه وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی الی حبک واجعل حبک احب الاشیاء الی

خداوندا محبت خودراومحبت کسانی راکه دوست داری ومحبت کسی که تورادوست داردوعملی که مرابسوی محبتت برساندراروزی مابفرما ومح          بت خودرامحبوب ترین چیزهانزدماقراربده. آیه الله سیدعلی قاضی اعلی الله مقامه الشریف

 

 دل رابه نورعشق صفامی دهدنماز                        جان رابه یاددوست جلامی دهدنماز

هرکه محرابش توباشی سرزعشقت برندارد              جان ودل بروی گماردسرزعشقت برندارد

 

قال علی علیه السلام:لکل شی وجه ووجه دینکم الصلاه (بحارالانوارج 82 ص227)

هرچیزدارای سیماست ،سیمای دین شمانمازاست.

 

خداونداازآن روزی که ماراآفریدی                           به غیرازمعصیت چیزی ندیدی

خداوندابحق هشت وچهارت                               زمابگذرشتردیدی ندیدی 

     

  • محمد مزینانی